Điều khoản sử dụng

Trang web này được xuất bản bởi LACTALIS QUỐC TẾ, một công ty SNC của Pháp, với số vốn 40.000 EUR, đã đăng ký tại cơ quan đăng ký CRETEIL của các công ty theo số SIREN 353 155 492 và có văn phòng đăng ký tại 16 đại lộ Jean Jaurès, Immeuble ORIX, 4ème étage 94600 Choisy-le-Roi, Pháp.

Liên hệ: Lactalis Quốc tế, bộ phận Marketing dịch vụ, 16 đại lộ Jean Jaurès, 94600 Choisy-le-Roi, Pháp.

Giám đốc xuất bản là ông Daniel Jaouen.

Thiết kế trang web

Trang này được tạo ra bởi Công ty TNHH Digital Launch & VE Source BV, Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden, Hà Lan.

Lưu trữ trang web

Trang mạng này được lưu trữ bởi Công ty TNHH iClick Media, 246 Macpherson Road #02-01, Singapore 348578.

Thu thập thông tin cá nhân

LACTALIS QUỐC TẾ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn để trả lời các bình luận của bạn hoặc để cung cấp thông tin thông qua hình thức liên lạc.

Cookies

Khi bạn truy cập thông qua www.lactel.vn, trang web có thể gửi “cookies”, các file văn bản nhỏ, trên máy tính của bạn.

© 2019 – LACTALIS

Scroll to Top